Vydavatel Dany Stejskal
Šéfredaktor Honza Vedral
Autoři Lenka Lindaurová, Olga Trčková, Gabriela Šecová, Radek Wohlmuth, Edmund Čučka, Karel Srp
Obrazová produkce Tara Semenov
Grafická úprava Hana Hemalová
Jazyková korektura Magdalena Plosová
Inzerce Anna Kubertová